تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/٢٩ | ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : پزشک سر زنده
رفته بودم از مریض بخش شرح حال بگیرم.مریض کناری که یک خانوم بسیار مسنی هم بود برگشت بهم گفت بیا اینو (آنژیوکت) رو در بیار درد می کنه.خواستم بگم که...
در حالی که سرش رو تکون می داد بهم گفت.چیه؟ نکنه می ترسی در بیاری؟ نکنه می خوای بگی کار تو نیست؟ نکنه می خوای بگی بذار پرستار رو صدا کنم بری دیگه نیای؟ نکنه می خوای بگی توش سوزن نیست.اصلا نکنه می خوای بگی رگت خراب می شه؟ هان کدومشو می خوای بگی؟عصبانیاز خود راضی

oh my God نگران

پ.ن:مرسی از محبت همگی.ما هم شب امتحانی بریم درس نخوانده بخوانیمچشمک