سلام.اولين قسمت از آناتومي

استخوان ترقوه يا كلاويكولclavicle

(استخوان سمت چپ شكسته كاري نداريم بهش.خواستم يك تصوري داشته باشين كه اصلا اين استخوان كجاست)

تنها استخوني هست كه باعث اتصال استخوني بين تنه واندام فوقاني مي شه

اين استخون قابل لمس هست.نماي S شكل داره كه اگر به تصوير دقت كنين در داخلش جلوش محدب هست وقسمت خارجيش به سمت جلو مقعر(اين استخوان ترقوه راست هست بالايي از بالا داره نگاه مي كنه پاييني هم قسمت زير اين استخوان هست)


اين استخوان مهم هست چون از شبكه مهم اعصاب(شبكه بازويي)وعروقي محافظت مي كنه

انتهاي آكروميال كلاويكول(قرمز رنگ) با استخوان ديگه اي( سطح داخلي زائده آكروميون اسكاپولا(شانه)) مفصل مي شه

انتهاي جناغي كلاويكول(سياه رنگ) هم با مانوبريوم جناغ وكمي هم با غضروف دنده اول مفصل مي شه

اگر نگاه كنيد قسمت تحتاني يك سوم خارجي اين استخوان يك برجستگي داره بهش مي گن تكمه كونوئيد (conoid tubercle) كه با رنگ آبي مشخص شده يك قسمت هم با رنگ زرد مشخص شده كه زبر هست وبهش مي گن خط تراپزوئيد (trapezod line) كه به رباط مهمي به نام كوراكو كلاويكولار متصل مي شه!

همين قدر كافيه حالا عضلاتي كه به اين استخوان متصل مي شن رو بگم

كنار قدامي(جلويي) اين استخوان در نيمه داخلي رو همينطور كه مي بينيد محل اتصال عضله پكتوراليس ماژور هست ودر قسمت خارجيش عضله دلتوئيد مي چسبه

كنار خلفي(پشت استخوان) هم عضله تراپزيوس مي چسبه كه تو تصوير ديگه اون استخوان ترقوه رو از پشت نمي بينيد چون روش رو اين عضله پوشونده!

******************************************************