نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۸ ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۸ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۸ ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۸ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٧ ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٧ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۳ ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده


بی محبت مادر/ یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد /  مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر / از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال / یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر / چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم / مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر / در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم  / هیچ رد پایی نیست

 

مامان خیلی دوستت دارم.بغلماچروزت مبارک.ماچ

برچسب‌ها: مناسبتی شاد
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢۳ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٢ ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
برچسب‌ها: شخصی-خانوادگی
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٢ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٢ ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٢ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٠ ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٠ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۸ ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۸ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱٧ ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱٧ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
برچسب‌ها: شخصی-خانوادگی
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۱ ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۱ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٩ ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٩ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٦ ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٦ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٦ ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٦ توسط : پزشک سر زنده | دسته :

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۳ ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ توسط : پزشک سر زنده
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۳ توسط : پزشک سر زنده | دسته :